NB! Kalkulaatorist leitud maksumused ei pruugi vastata tegelikkusele. Pakkumine tehakse objektipõhiselt, arvestades tööde keerukust ja materjalide vajalikkust.